Obsah preventivních prohlídek

Preventivní prohlídky se provádějí od doby dovršení 18-ti let věku vždy 1x za 2 roky.

Obsahem preventivní prohlídky je:

a) doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika. V rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetu, poruchy metabolismu tuků a nádorových onemocnění.

b) kontrola očkování proti tetanu

c) kompletní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku a sluchu, změření krevního tlaku, zjištění výškově hmotnostního poměru, vyšetření kůže. Povinnou součástí vyšetření je onkologická prevence. U osob nad 40 let se ve čtyřletých intervalech provádí EKG vyšetření.

d) laboratorní vyšetření:

  • orientační chemické vyšetření moči při každé preventivní prohlídce
  • vyšetření celkového cholesterolu, plasmatických lipoproteinů a triacylglycerolů v rámci preventivní prohlídky u praktického lékaře v 18 letech a dále ve 40, 50 a 60 letech věku
  • vyšetření glykemie od 45 let věku ve dvouletých intervalech
  • stanovení okultního krvácení ve stolici u osob starších 50 let ve dvouletých intervalech nebo kolonoskopie 1x za 10 let
  • u žen nad 45 let věku ověření, zda-li bylo v posledních 2 letech provedeno mamografické vyšetření, popřípadě toto vyšetření doplnit.